Детские дома и интернаты Запорожья

З чого складається готовність до школи....

Шановні батьки! Ми розпочинаємо публікацію серії статей, які присвячені готовності дитини до навчання у школі. Зараз ми розповімо вам про те, що таке готовність до школи і з чого вона складається

Автор: Дар'я Дубенко, deti.zp.ua
Опубликовано: 2014-02-27 13-00-00  Просмотров: 2174
Шановні батьки! Ми розпочинаємо публікацію серії статей, які присвячені готовності дитини до навчання у школі. Це досить поширена тема, але ми вважаємо своїм обов’язком поділитися з вами власним досвідом і узагальнити ті аспекти, які допоможуть вашій дитині швидше адаптуватися до нового і такого важливого етапу життя!

Зараз ми розповімо вам про те, що таке готовність до школи і з чого вона складається. Стаття написана дещо «науковою» мовою. Ми вважаємо, що це дасть вам можливість об’єктивно оцінити рівень готовності вашої дитини до навчання і допомогти їй. Сподіваємося, що ви знайдете для себе відповіді на питання, в чому ваша дитина цілком готова до школи, а розвитку яких здібностей і вмінь ви ще можете приділити час в найближчі півроку! Бажаємо успіху вашій родині на цьому не простому, але такому цікавому шляху!!!

Умови, які ставить школа перед дитиною:
* Уміння організовувати свою рухову активність;
* Діяти відповідно до вказівок дорослого;
* Аналізувати запропонований зразок;
* Передбачає певний рівень розвитку мислення і мовлення;
* Сформованість навичок спілкування;
* Розвиток дрібної моторики руки і зорової координації;
* Наявності бажання йти до школи.

Види шкільної готовності
1. Педагогічна готовність, включає в себе:
– навички читання;
– навички письма;
– навички малювання;
– звукова культура мовлення (чисте мовлення);
– вміння розгорнуто відповісти на питання;
–гарний словниковий запас;
– хороша загальна обізнаність.


Фото: dobrakom.net.ua

2. Інтелектуальна готовність, передбачає:
– диференційоване сприйняття як основа мислення;
– розвинена уява;
– гарне орієнтування у просторі та часі (уміння правильно визначати вище-нижче, вперед-назад, ліворуч - праворуч);
- координація в системі очі-рука (дитина може правильно перенести в зошит простий графічний образ – візерунок, фігуру – зорово-сприйнятий на відстані);
– розвинене наочно-образне мислення (вміння виділяти істотне в явищах навколишньої дійсності, а також вміння порівнювати їх, бачити схоже та відмінне, уміння правильно об’єднувати предмети в групи за загальними істотними ознаками);
– розвинена дрібна моторика рук (володіння олівцем, ручкою, ножицями, навички малювання);
– хороша пам'ять;
- розвиток довільної уваги (здатність утримувати увагу на роботі протягом 15-20 хвилин);
– розвинена регулююча функція мовлення (виконує словесні інструкції);
– інтелектуальна активність (вміння перетворити навчальне завдання на самостійну мету діяльності);
– передумови абстрактно-логічного мислення (здатність розуміти символи, здатність сформулювати питання, здатність самостійно міркувати, знаходити причини явищ та робити прості висновки).Фото: tmndetsady.ru

3. Мотиваційна готовність, включає:
– вираженість пізнавальних інтересів;
– прагнення освоїти роль школяра (хоче ходити до школи, мати портфель тощо);
– прийняття системи вимог, які пред'являються школою та вчителем.


Фото: gazeta.info

4. Емоційно-вольова готовність:
– вміння управляти своєю поведінкою (на уроці, під час перерви);
– збереження працездатності протягом одного уроку та протягом навчального дня;
– емоційна стійкість (регуляція емоцій);
– довільна регуляція уваги (концентрація, стійкість, перемикання уваги);
– вміння затримувати свої імпульси (наприклад, не перебивати інших у розмові);
– вміння продовжити дію, доклавши до цього вольове зусилля.


Фото: uaua.info

5. Комунікативна готовність, це:
– бажання спілкуватися з дорослими та дітьми;
– вміння встановити контакт з вчителем;
– збереження відчуття дистанції;
– вміння встановлювати контакт з однолітками;
– вміння увійти до дитячого коллективу та знайти своє місце в ньому;
– вміння виконувати спільну роботу;
– вміння підтримувати рівноправні взаємини з однолітками.Фото: primamedia.ru

Передумови успішного навчання:

Готовність дитини до школи – це «сума готовностей» - певний рівень стану здоров’я та фізичного розвитку, особистісних особливостей, розумового розвитку, мовленнєвого розвитку, рухових навичок.

- Основа успішної адаптації дитини до школи – фізичний і фізіологічний розвиток дитини, зрілість дитини, стан здоров’я.
- Важлива ознака готовності до школи – наявність не окремих знань, уявлень, а вміння встановлювати зв’язки, закономірності між предметами та явищами, бажання дитини дізнатися та зрозуміти нове.
- Важливо навчити не читати, а розвивати мову дитини, розвивати мовлення, здатність розпізнавати звуки.
- Для оволодіння письмом необхідно створювати умови для розвитку дрібної моторики руки.
- Успішність у математиці залежить від уміння орієнтуватися у тривимірному просторі. Допоможіть дитині вільно володіти поняттями: «вгору-вниз», «праворуч-ліворуч», «прямо, по колу, навскіс», «більше-менше», порівнювати, володіти рахунком в межах 10.
- Найбільш важливі показники розумової готовності дитини – це розвиток мислення і мови.
- Дуже корисно вчити дитину будувати нескладні міркування, висновки, використовуючи слова: «тому, що», «якщо, то», «тому».
- Навчайте дітей ставити питання. Мислення завжди починається з питання. Але не можна змусити думку працювати, якщо просто сказати «подумай».
- Мова є основою на якій будується навчальний процес. Особливо важливе володіння монологічним мовлення. Для дитини – це переказ.
Данная статья принадлежит к категориям:
     Полезные ресурсы для приемных родителей    Авторские публикации www.deti.zp.ua      Контактная информация