Дети Запорожья лого

ЗАКОН УКРАЇНИ (проект) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усиновлення)

7903 rada.gov.ua

Проект

Вноситься народними депутатами України

М.Томенком, О.Бондаренко, К.Левченко,

В.Грицаком , Є.Філіндашем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо усиновлення)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2002 р., № 21-22, ст.135; 2003 р., № 7, ст. 70; 2005 р., № 26, ст. 352, № 32, ст. 422-423, № 51, ст. 551; 2006 р. № 1, ст. 2, № 22, ст. 179, № 14, ст.120, № 33, ст. 277, № 34, ст.293):

1) статтю 127 - виключити;

2) у статті 128 букви та цифри "встановлено статтями 126 і 127 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "встановлено статтею 126 цього Кодексу";

3) частину першу статті 211 викласти в такій редакції:

"1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша за 21 рік.";

абзац перший частини другої статті 211 доповнити новим реченням такого змісту:

"Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою за сорок п'ять років".

4) частину першу статті 212 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі".

5) доповнити частину першу статті 283 абзацом другим такого змісту:

"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває у шлюбі."

2. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232, № 46, ст. 347; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 19, ст. 251; 2005 р., № 6, ст. 144, № 10, ст. 191, № 11, ст. 202, № 17, 18-19, ст.267):

1) статтю 24 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває у шлюбі."

У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии