Дети Запорожья лого

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини”

26 января 2006, 0:00 6731 Министерство Украины по делам семьи, молодёжи и спорта

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини” розроблено на виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.05 № 35930/1/1-05 до Указу Президента України від 11.07.05 № 1086 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є утворення у складі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту урядового органу державного управління – Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, який комплексно вирішуватиме питання щодо забезпечення державних гарантій і конституційних прав дітей, перш за все дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту таких дітей; виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім’ї громадян шляхом усиновлення, передачі під опіку та піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; запобігання правопорушенням, жорстокому поводженню, насильству в сім’ї; збереження соціальних зв’язків дитини та її родинного оточення; індивідуального розвитку здібностей кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади, недержавних структур.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” на служби у справах неповнолітніх, як виконавчі структури органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, покладено безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема оформлення документів на усиновлення, інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (встановлення опіки, піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу).

Поряд з цим, Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” передбачена передача Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту повноважень з питань усиновлення від органів управління освітою, закріплення повноважень з питань опіки та піклування над дітьми за службами у справах неповнолітніх.

Оскільки служби у справах неповнолітніх відповідно до законодавства підконтрольні та підзвітні Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту, а також органам місцевої виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, даною постановою передбачається віднесення питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сфери управління Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання в зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, яка набула чинності для України з 27 вересня 1991 року, Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435- IV , Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. № 1618- IV , законів України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР, “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ , “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“ від 13 січня 2005 р. № 2342- IV , указів Президента України від 26 лютого 2005 р. № 381 “Про Міністерство України у справах молоді та спорту”, від 11 липня 2005 р. № 1086 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, від 18 серпня 2005 р. № 1176 “Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту”, постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 569 “Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України”, від 28 серпня 2003р. № 1377 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Враховуючи, що штатна чисельність Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини збільшується на 28 штатних одиниці, за попередніми підрахунками необхідно додатково 6 44629, 6 грн. (розрахунки додаються).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цієї постанови дасть можливість створити необхідні організаційні засади для комплексного вирішення питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- забезпечення умов виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що відповідають вимогам Конвенції ООН про права дитини;

- сприяння національному усиновленню, забезпечення подальшого переходу на пріоритетні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – виховання в сім’ї (усиновлення, встановлення опіки, піклування, передача до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу);

- на лагодження чіткої вертикалі виконавчої влади з питань захисту прав дітей, перш за все, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - підвищення ефективності роботи й відповідальності органів опіки і піклування, місцевих органів виконавчої влади щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації прав дітей на сімейне виховання.

Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области

Им нужна наша помощь
Денис Вечерний
Денис Вечерний

Острый лимфобластный лейкоз, рецидив

Помочь сейчас
Максим Фитискин
Максим Фитискин

ДЦП, спастическая диплегия

Помочь сейчас
Миша Заворотний
Миша Заворотний

Органическое поражение ЦНС, детский аутизм

Помочь сейчас

В 2021 вы помогли на сумму, грн.

3 010 706

Расходы фонда в 2021
149 больным детям 1 744 752 грн.
Мед. оборудование: 31 868 грн.
Детдомам для инвалидов: 386 790 грн.
Детcкому экоселу: 102 439 грн.
Сиротам и малообеспеченным: 21 415 грн.
Помощь взрослым "Хелпус": 15 280 грн.
Служебные расходы: 322 249 грн.
Всего расходов: 2 782 815 грн.

Всего с 2007 оказано помощи, грн.

81 463 498

Ребенку нужна семья