Дети Запорожья лого

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр

18 июля 2008, 23:00 30103 Автор: Григор`єва Інна www.deti.zp.ua Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр - місце, де відкривають таланти 205 дітей з особливими потребами

Новини та статті про Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр

В чём нуждается интернат

Адреса и телефони Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру

Отчёт о собранных пожертвованиях

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАКЛАДУ:

Здійснення комплексної медичної, психологічної педагогічної реабілітації хворої дитини

Протягом 2006 – 2012 років у Центрі діє Всеукраїнський експеримент «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру».

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

- Запорізький обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

- Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням та класами професійно-технічної підготовки за робітничою спеціальністю «Соціальна робота»;

- Багатопрофільний коледж І-ІІ рівнів акредитації (4 роки навчання на базі загальної середньої освіти, відділення «Соціальна педагогіка», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн одягу»;

- Відеополіграфічний центр.

Роботи учнів художнього відділення коледжу

ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

- забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної, середньої, професійно-технічної, вищої);

- розвиток життєвої компетентності вихованців в умовах освітньо-реабілітаційного простору;

- інтеграція дітей-інвалідів у загальноосвітні класи, дошкільні та студентські групи;

- науково-експериментальна розробка та запровадження інноваційного змісту і технологій реабілітаційно-спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості особистості;

- пропаганда ідеї реабілітаційної педагогіки;

- методичне забезпечення, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для здійснення освітньо-реабілітаційної діяльності закладів системи освіти та соціального захисту.

Метою освітньо-реабілітаційної системи закладу є створення умов для розвитку життєвої компетентності вихованців, здатності самостійно розв’язувати власні проблеми і успішно, творчо будувати своє життя.

У Хортицькому центрі функціонують 2 медичні відділення: лікувально-діагностичне та реабілітаційно-профілактичне:

- Лабораторна діагностика;

- Інструментальна діагностика;

- Комп’ютерне обстеження;

- Фізіотерапія;

- Бальнеотерапія;

- Фітотерапія;

- Лазеротерапія

Загальнофізична реабілітація здійснюється в умовах доцільного розпорядку дня у варіативних заходах, таких як оздоровчі прогулянки, лікувальна фізкультура, оздоровча гімнастика.

Завдання інтеграції у суспільство дітей-інвалідів вирішується шляхом здійснення їх ранньої соціальної реабілітації, залучення до загальноосвітніх класів та студентських груп коледжу.

Маленькі пацієнти центру ранньої соціальної реабілітації

ХОРТИЦЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

Педагогічне відділення коледжу

Педагогічне відділення коледжу готує соціальних педагогів для системи освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності «соціальний педагог».

В умовах навчально-науково-виробничого комплексу з Київським національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова та Мелітопольським державним педагогічним університетом випускники коледжу ХНРБЦ зараховуються на п`ятий курс університетів без вступних іспитів і отримують повну вищу освіту зі спеціальностей «Соціальний педагог» та «Практичний психолог».

Спеціальність:

Соціальний педагог.

Кваліфікація – бакалавр (термін навчання 4 роки на базі 11 класів).

Випускники отримують диплом державного зразка про базову вищу освіту.

Курсове та професійно-технічне навчання за робітничою професією

Спеціальність:

- оператор комп’ютерної верстки;

- гувернер;

- адміністратор;

- конторський службовець (бухгалтерія)

Термін навчання 5 місяців.

ХНРБЦ співпрацює з обласним Центром зайнятості професійного навчання безробітних.

Середнє професійне училище

Спеціальність:

- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника.

Художнє відділення коледжу

Художнє відділення коледжу готує спеціалістів за напрямом «Мистецтво», спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Коледж працює у тісній співдружності зі Львівською академією мистецтв, Українською академією друкарства (Кримський інститут інформаційних та поліграфічних технологій), Київським інститутом Реклами та Підприємництва, Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука.

Спеціальність:

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

(термін навчання на базі 11 класів).

Кваліфікація – художник-виконавець.

Спеціалізації:

- живопис;

- художнє ткацтво;

- художня кераміка.

Спеціальність:

Дизайн одягу

(термін навчання 3 роки на базі 11 класів).

Кваліфікація - модельєр-конструктор.

Для забезпечення навчально-виховного процесу художнього відділення створені відповідні навчально-методична та матеріальна бази.

Під час проходжень різних видів практик студенти мають можливість забезпечити формування основного складу професійно значущих якостей, що визначає професійне спрямування спеціаліста.

Застосування у навчальному процесі проективно-рефлексійної технології з рейтинговою системою оцінювання знань дає можливість ефективним чином організувати як аудиторні заняття, так і самостійну роботу студентів, що сприяє підвищенню їх пізнавально-творчої та практико орієнтованої активності.

Для забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів у Хортицькому центрі особлива увага приділяється підбору викладацького складу та підвищенню кваліфікації викладачів.

АДРЕСА ХОРТИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЦЕНТРУ:

69017, Україна, м.Запоріжжя, о.Хортиця, Наукове містечко, 59

Тел. +3 8 (061)286 54 93.

Emails: hnnrbc@mail.ua hnrbc@mail.ru

Вебсайт школи: hnnrbc.zp.ua

Нужды

Если вы хотите сделать подарок для этого учреждения, пожалуйста, свяжитесь с администрацией и уточните, в чем именно сейчас нуждается интернат.

Отчёт о собранных пожертвованиях

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии