Дети Запорожья лого

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: (постанова) Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

7695 : Відомості Верховної Ради portal.rada.gov.ua/ Документ, в котором чётко расписаны обязанности различных структур власти касательно детей, лишённых родительской опеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 вересня 2008 р. N 866

Київ

Питання діяльності органів опіки та піклування,

пов'язаної із захистом прав дитини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності,

пов'язаної із захистом прав дитини;

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1228 ( 1228-2007-п )

"Питання організації виконання законодавства щодо опіки,

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими

батьківського піклування" (Офіційний вісник України, 2007 р.,

N 79, ст. 2946).

3. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним

адміністраціям утворити у двомісячний строк комісії з питань

захисту прав дитини та затвердити положення про них.

Рекомендувати виконавчим органам міських, районних у містах

рад утворити комісії з питань захисту прав дитини.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у

відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 866

ПОРЯДОК

провадження органами опіки та піклування

діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження органами опіки

та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку,

застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про

охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) і "Про

соціальні послуги" ( 966-15 ).

3. Органами опіки та піклування є районні, районні у

мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи

міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - органи

опіки та піклування), які відповідно до законодавства провадять

діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими

батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та

житлових прав дітей.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно

захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Виявлення дітей, які залишились

без батьківського піклування

4. Особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без

батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це

службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Служба у справах дітей або виконавчий орган сільської,

селищної ради, до яких надійшло повідомлення про дитину, яка

залишилась без батьківського піклування, повинні з'ясувати місце

знаходження дитини, її вік, відомості про батьків або осіб, які їх

замінюють, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського

піклування, прізвище, ім'я, по батькові та адресу особи, від якої

надійшло повідомлення, та отримати іншу інформацію, що має істотне

значення.

5. Сільський, селищний голова або інша уповноважена особа

виконавчого органу сільської, селищної ради протягом доби після

надходження інформації про дитину, яка залишилась без

батьківського піклування, передає її службі у справах дітей.

6. Усі повідомлення про дітей, залишених без батьківського

піклування, служба у справах дітей реєструє в журналі обліку

повідомлень про дітей, які залишились без батьківського

піклування, що ведеться за формою згідно з додатком 1.

Служба у справах дітей, а у разі, коли дитина виявлена на

території села, селища, - виконавчий орган сільської, селищної

ради разом з працівниками органів внутрішніх справ та охорони

здоров'я протягом доби після надходження повідомлення про дитину,

яка залишилась без батьківського піклування, проводять обстеження

умов її перебування, стану здоров'я та з'ясовують обставини, за

яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами обстеження умов перебування дитини

складається акт, в якому зазначається дата, місце проведення

обстеження, відомості про дитину, її батьків, інших осіб, з якими

вона проживає, умови утримання дитини та стан її здоров'я, за яких

обставин та з яких причин дитина залишилась без батьківського

піклування, а також заходи, що були вжиті для захисту прав дитини.

Обстеження умов перебування не проводиться у разі, коли

дитина перебуває у закладі охорони здоров'я, притулку для дітей

служби у справах дітей, центрі соціально-психологічної

реабілітації дітей.

Тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського

піклування, проводиться відповідно до пункту 31 цього Порядку.

7. У разі коли дитина покинута в пологовому будинку, іншому

закладі охорони здоров'я, або її відмовилися забрати батьки чи

інші родичі, підкинута чи знайдена, складається акт за формою,

затвердженою МОЗ і МВС.

8. Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю

дитини, орган опіки та піклування, якому стало відомо про це,

приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб,

які їх замінюють.

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків

служба у справах дітей подає голові районної, районної у мм. Києві

та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради відповідне клопотання. Після надходження

клопотання голова чи інша уповноважена особа районної, районної у

мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу

міської, районної у місті ради протягом одного дня розглядає

порушене питання та приймає відповідне рішення.

На підставі рішення районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради служба у справах дітей разом з кримінальною

міліцією у справах дітей, представниками закладу охорони здоров'я

вживають заходів до відібрання дитини у батьків та передають її

іншим родичам або тимчасово влаштовують.

Якщо надійшла інформація про загрозу життю або здоров'ю

дитини, яка проживає на території сільської, селищної ради,

виконавчий орган сільської, селищної ради протягом одного дня

приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків,

забезпечує її тимчасове влаштування та у день відібрання дитини

письмово повідомляє про це службу у справах дітей.

Про відібрання дитини у батьків орган опіки та піклування

того ж дня письмово інформує прокуратуру за місцем проживання

дитини та у семиденний строк після прийняття рішення звертається

до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них

батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без

позбавлення батьківських прав.

Служба у справах дітей за участю інших структурних

підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті,

сільської, селищної ради здійснює підготовку документів для

звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення

батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у

матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

Якщо протягом року після прийняття судом рішення про

відібрання дитини у батьків не усунені причини, які перешкоджали

належному вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за

місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування,

зобов'язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських

прав.

9. Протягом двох місяців після виявлення дитини, яка

залишилась без батьківського піклування, служба у справах дітей за

місцем виявлення дитини разом з адміністрацією закладу, до якого

тимчасово її влаштовано, органами внутрішніх справ, охорони

здоров'я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її

проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють,

інших родичів, місця їх проживання (перебування) та організовує

роботу з повернення дитини на виховання в сім'ю чи заклад для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який

вона самовільно залишила, або забезпечує підготовку документів для

надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої

батьківського піклування.

У разі коли дитина деякий час перебувала поза сімейним

оточенням і місце проживання (перебування) її батьків не

встановлено, її влаштування і встановлення статусу дитини-сироти

або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує

служба у справах дітей за місцем виявлення дитини.

10. Після встановлення особи дитини та місця її проживання

служба у справах дітей письмово повідомляє батьків або осіб, які

їх замінюють, службу у справах дітей за місцем проживання дитини,

а у разі, коли дитині надано статус дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, - службу у справах дітей за

місцем її походження, про місце знаходження дитини.

11. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини

протягом 15 днів після надходження повідомлення з'ясовує умови

проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх

замінюють, розглядає питання про доцільність (недоцільність)

повернення дитини в сім'ю або до закладу (коли встановлено, що

дитина самовільно залишила заклад для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування), готує відповідний висновок

з урахуванням інтересів дитини, надсилає його керівникові закладу,

в якому тимчасово перебуває дитина, та протягом двох місяців

забезпечує її повернення до місця проживання, а у разі потреби

готує документи, які підтверджують статус дитини-сироти або

дитини, позбавленої батьківського піклування, подальше її

влаштування та захист прав дитини.

У разі коли дитина тимчасово перебуває в сім'ї родичів або

інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки (сусіди,

знайомі), висновок про доцільність (недоцільність) повернення її

до батьків або закладу, який вона самовільно залишила,

надсилається службі у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Під час вирішення питання про повернення дитини до батьків,

осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно

залишила, враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку

та рівня розвитку, що може її висловити. Думка дитини має бути

зазначена у висновку про доцільність (недоцільність) її

повернення.

12. Передача дитини батькам, особам, які їх замінюють,

здійснюється в присутності працівника служби у справах дітей, про

що складається акт за формою згідно з додатком 2 у двох

примірниках, один з яких зберігається у закладі, в якому тимчасово

перебувала дитина, а другий - в службі у справах дітей.

Ведення обліку дітей, які залишились

без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

13. Облік дітей, які залишились без батьківського піклування,

здійснює служба у справах дітей за місцем проживання батьків

дитини або одного з них, з яким проживала дитина до настання

обставин, за яких вона залишилася без піклування батьків,

незалежно від місця виявлення дитини, а дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, - служба у справах дітей за

місцем походження дитини.

У разі коли батьки дитини або місце їх проживання невідомі,

дитина, яка залишилась без батьківського піклування, береться на

облік у службі у справах дітей за місцем виявлення дитини або

місцем розташування закладу охорони здоров'я, в якому дитину

залишили.

14. Відомості про дитину, яка залишилась без батьківського

піклування, збираються службою у справах дітей протягом 10 днів

після надходження повідомлення про таку дитину. Зазначений строк

може бути продовжений за рішенням керівника служби у справах

дітей, але не більше ніж на 25 днів.

Служба у справах дітей на підставі зібраних відомостей про

дитину приймає рішення, яке оформлюється наказом, про взяття її на

первинний облік дітей, які залишились без батьківського

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування (далі - первинний облік), і вносить дані про таку

дитину до книги первинного обліку, яка ведеться за формою згідно з

додатком 3. Дитина вважається такою, що взята на первинний облік,

з дати прийняття такого рішення.

Підставою для прийняття рішення про взяття дитини на

первинний облік є акт обстеження умов перебування дитини, в якому

зазначається факт відсутності батьківського піклування, або інші

документи, що підтверджують факт залишення дитини без

батьківського піклування.

15. Відомості про дитину, яка поставлена на первинний облік,

вносяться до єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,

батьків-вихователів (далі - єдиний банк даних).

У єдиному банку даних відомості про кожну дитину зберігаються

в електронній обліково-статистичній картці дитини, яка складається

на підставі документів, що посвідчують особу дитини. З електронної

обліково-статистичної картки виготовляється дублікат на паперовому

носії інформації (далі - дублікат обліково-статистичної картки).

16. Форма електронної обліково-статистичної картки дитини

затверджується Мінсім'ямолодьспортом.

17. Дублікат обліково-статистичної картки підписується

оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його

виготовлення, засвідчується підписом керівника, скріпленим

печаткою служби у справах дітей, і зберігається в її особовій

справі.

У разі зміни місця проживання (перебування), форми

влаштування дитини до її особової справи додається дублікат

обліково-статистичної картки, виготовлений на момент переміщення

дитини.

18. Служба у справах дітей за місцем первинного обліку

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,

здійснює її супровід до досягнення повноліття або зняття її з

цього обліку на підставах, передбачених у пункті 20 цього Порядку.

Служба у справах дітей у разі зміни форми влаштування дитини

передає її особову справу з оригіналами документів за новим місцем

влаштування. Переміщення дитини, зміна її життєвих обставин чи

стану здоров'я фіксуються в її електронній обліково-статистичній

картці.

На кожну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського

піклування, формується особова справа, яка зберігається в службі у

справах дітей протягом п'яти років після досягнення дитиною

повноліття. Після закінчення цього строку особова справа

передається до архіву.

Порядок ведення особової справи дитини-сироти та дитини,

позбавленої батьківського піклування, затверджується

Мінсім'ямолодьспортом.

19. Про зміну місця проживання (перебування), форми

влаштування та статусу дитини служба у справах дітей за місцем її

проживання (перебування) протягом семи днів подає інформацію

службі у справах дітей за місцем первинного обліку дитини, а у

разі, коли дитина може бути усиновленою, - також Міністерству

молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим,

службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської

міської держадміністрації, в яких дитина перебуває на

регіональному обліку, Державному департаменту з усиновлення та

захисту прав дитини, до якої додаються копії відповідних

документів.

У разі надходження нової інформації про дитину служба у

справах дітей за місцем її первинного обліку протягом доби вносить

таку інформацію до електронної обліково-статистичної картки

дитини.

Якщо встановлено, що дитина перебуває на первинному обліку

одночасно у кількох службах у справах дітей, її залишають на

обліку в службі у справах дітей за місцем набуття дитиною статусу

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. У

разі коли дитина ще не набула такого статусу, вона залишається на

обліку в службі у справах дітей, яка раніше прийняла рішення про

взяття дитини на первинний облік.

20. Рішення про зняття дитини з первинного обліку приймається

відповідною службою у справах дітей і оформлюється наказом у разі:

повернення дитини на виховання до батьків або до одного з

них;

усиновлення дитини;

досягнення дитиною повноліття;

набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;

смерті дитини.

Інформація про зняття дитини з первинного обліку вноситься до

книги первинного обліку дітей, які залишились без батьківського

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, і єдиного банку даних.

Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування

21. Для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за

місцем походження дитини протягом двох місяців повинна зібрати

необхідні документи (свідоцтво про народження дитини та документи,

що засвідчують обставини, за яких дитина залишилась без

батьківського піклування).

22. Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, приймається районною,

районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим

органом міської чи районної у місті ради за місцем походження

такої дитини за поданням служби у справах дітей.

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини,

дата народження, обставини, за яких вона залишилась без

батьківського піклування, документи, які підтверджують ці

обставини, та форма влаштування дитини.

23. Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або

загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного

з них.

24. Статус дитини, позбавленої батьківського піклування,

надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що

підтверджується рішенням суду;

2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав,

що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що

підтверджується рішенням суду;

4) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується

свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів

цивільного стану;

5) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується

рішенням суду;

6) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення

волі, що підтверджується вироком суду;

7) батьки яких перебувають під вартою на час слідства, що

підтверджується постановою суду;

8) батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх

справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю

відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою

суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та

відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм

виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується

висновком медико-соціальної експертної комісії про наявність у

батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських

обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

10) підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому

будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися

забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за

формою, затвердженою МОЗ і МВС.

25. Якщо у випадках, зазначених у пунктах 23 і 24 цього

Порядку, дитину виховувала одинока мати, до документів додається

довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за

місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про

батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135

Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).

26. Дитина втрачає статус дитини-сироти у разі:

1) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

2) визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та

свідоцтвом про народження дитини;

3) встановлення факту батьківства, що підтверджується

рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

4) визнання батьком дитини чоловіка, який не перебував у

шлюбі з матір'ю, яка померла, відповідно до статті 127 Сімейного

кодексу України ( 2947-14 ), що підтверджується свідоцтвом про

народження дитини, виданим на підставі заяви батька та свідоцтва

про смерть матері.

27. Дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьківського

піклування, у разі поновлення піклування обох або одного з батьків

на підставі:

1) скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав;

2) поновлення матері, батька дитини у батьківських правах;

3) скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків

без позбавлення батьківських прав;

4) рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому

порядку була відібрана у них;

5) скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини

недієздатними;

6) рішення суду про визнання матері, батька дитини

дієздатними;

7) скасування рішення суду про оголошення матері, батька

дитини померлими;

8) скасування рішення суду про оголошення матері, батька

дитини безвісно відсутніми;

9) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

10) визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та

свідоцтвом про народження;

11) встановлення факту батьківства, що підтверджується

рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

12) визнання батьком дитини чоловіка, який не перебував і не

перебуває у шлюбі з матір'ю, яка оголошена померлою, визнана

недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав,

відповідно до статті 127 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), що

підтверджується свідоцтвом про народження дитини, виданим на

підставі заяви батька та свідоцтва про смерть матері;

13) документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про

батьків та висновку органу опіки та піклування про можливість

передачі батькам (або одному з них) дитини;

14) довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення

волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька, поданої

районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчому органу міської, районної у місті ради, про повернення

їм дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини

для подальшого виховання матері, батькові.

Служба у справах дітей за місцем походження дитини,

позбавленої батьківського піклування, на підставі заяви матері,

батька, які повернулися з місць позбавлення волі, про повернення

їм дитини обстежує їх житлово-побутові умови, перевіряє наявність

або відсутність заробітку чи іншого доходу, про що складає

відповідний акт та готує висновок районної, районної у мм. Києві

та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради про можливість передачі дитини для

подальшого виховання матері чи батькові.

Якщо за результатами розгляду питання про можливість передачі

дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі,

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація,

виконавчий орган міської, районної у місті ради зробить висновок

про неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері,

батькові служба у справах дітей за місцем походження дитини,

позбавленої батьківського піклування, протягом двох місяців збирає

документи, необхідні для порушення питання про позбавлення батьків

їх батьківських прав. Такі документи можуть бути підготовлені

також у разі, коли після повернення з місць позбавлення волі або

звільнення з-під варти, батьки не звернулися із заявою про

повернення дитини.

28. Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, також у разі набуття нею чи

надання їй повної цивільної дієздатності.

29. У разі зміни або втрати дитиною статусу дитини-сироти або

дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах

дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 днів

повідомляє про це службу у справах дітей за місцем походження

дитини.

30. Рішення про втрату дитиною статусу дитини-сироти або

дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається

районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією,

виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем її

походження за поданням служби у справах дітей.

Влаштування дітей,

які залишились без батьківського піклування,

дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

31. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без

батьківського піклування, у межах своєї компетенції здійснюють

служба у справах дітей за місцем виявлення дитини та кримінальна

міліція у справах дітей органів внутрішніх справ.

Дитина, яка залишилась без батьківського піклування,

тимчасово може бути влаштована у:

притулок для дітей служби у справах дітей (далі - притулок);

центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі -

центр);

соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко);

заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування;

сім'ї громадян.

Тимчасове влаштування дитини до притулку, центру,

соціально-реабілітаційного центру (дитячого містечка) здійснюється

за направленням служби у справах дітей. Влаштування дитини до

притулку можливе також на підставі акта кримінальної міліції у

справах дітей про доставлення дитини до притулку.

Дитина, у якої є родичі або інші особи, з якими у неї

склались близькі стосунки (сусіди, знайомі) і які бажають залишити

її на виховання у своїй сім'ї, може перебувати у їх сім'ї до

прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою для

тимчасового перебування дитини в сім'ї родичів, інших осіб, з

якими у неї склались близькі стосунки, є заява цих осіб про згоду

на тимчасове проживання дитини в їх сім'ї.

32. Якщо під час обстеження умов перебування дитини

підтвердився факт залишення дитини без батьківського піклування,

служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної

ради протягом одного дня забезпечують тимчасове влаштування такої

дитини.

33. Тимчасове влаштування підкинутої чи знайденої дитини, а

також дитини з ознаками насилля або жорстокого поводження

здійснюється після надання їй необхідної медичної допомоги,

завершення медичного обстеження чи лікування.

34. Безпритульні діти підлягають негайному влаштуванню у

притулок або центр за місцем виявлення дитини у встановленому

законодавством порядку.

Після тимчасового влаштування такої дитини служба у справах

дітей за місцем виявлення дитини та адміністрація притулку, центру

вживають заходів до встановлення особи дитини, її родинних

зв'язків тощо.

Після встановлення особи дитини розглядається питання про її

повернення на виховання до батьків або осіб, які їх замінюють,

відповідно до пунктів 10-12 цього Порядку. В разі неможливості або

недоцільності повернення дитини на виховання до батьків служба у

справах дітей за місцем походження дитини збирає документи,

зазначені у пункті 24 цього Порядку, для підтвердження обставин,

за яких дитина втратила батьківське піклування.

35. Після встановлення статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, районна, районна у мм. Києві

та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської,

районної у місті ради за місцем походження такої дитини вживає

вичерпних заходів до влаштування її в сім'ю громадян України

(усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім'ю, дитячий

будинок сімейного типу).

До закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, незалежно від форми власності та

підпорядкування дитина може бути влаштована в разі, коли з певних

причин немає можливості влаштувати її на виховання у сім'ю.

Рішення про влаштування дитини до закладів для дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається районною,

районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим

органом міської, районної у місті ради за місцем проживання

(перебування) дитини.

Влаштування дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, не звільняє районну, районну

у мм. Києві та Севастополі держадміністрацію, виконавчий орган

міської, районної у місті ради за місцем походження (перебування)

дитини від обов'язку продовжувати роботу з реалізації права цієї

дитини на сімейне виховання.

Не допускається одночасне застосування до дитини різних форм

влаштування.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають

бути враховані обставини, за яких дитина втратила батьківське

піклування, її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і

сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров'я, освіта,

інші потреби.

36. Рідні брати і сестри не можуть бути роз'єднані під час

влаштування. У разі неможливості влаштувати їх разом через стан

здоров'я одного з братів/сестер опікуни, піклувальники, прийомні

батьки, батьки-вихователі, керівники закладів зобов'язані

забезпечити постійні контакти між дітьми, в тому числі періодичні

зустрічі, листування, телефонні розмови, обмін фотокартками тощо.

Якщо за віком або станом здоров'я дитина не може самостійно

писати, повідомлення від її імені та з її слів пишуть особи, які

здійснюють догляд за дитиною. Періодичність зустрічей

встановлюється залежно від обставин перебування дітей, але не

рідше ніж два рази на рік.

37. Для влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем

походження дитини повинна зібрати такі документи:

свідоцтво про народження;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

відомості про батьків (документи, зазначені в пунктах 23-25

цього Порядку) та родичів дитини;

довідку про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому

приміщенні, будинку;

які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у

разі наявності);

опис майна дитини;

висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток

дитини, складений за формою згідно з додатком 4;

відомості або документи про освіту дитини (для дітей

шкільного віку);

дублікат обліково-статистичної картки;

довідку про призначення та виплату пенсії, державної

соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунка в

установі банку (у разі наявності);

рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування.

38. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

можуть бути влаштовані тільки в сім'ї повнолітніх осіб.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не

можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено

дієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були

поновлені;

були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника,

прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання

покладених на них обов'язків;

були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або

визнано недійсним з їх вини;

поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка

може бути влаштована в сім'ю на виховання;

мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи,

проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої

недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

або прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку

судимість;

за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо

виховання дітей (інваліди I групи; інваліди II групи, які за

висновком медико-соціальної експертної комісії потребують

стороннього догляду; особи, які мають глибокі органічні ураження

нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність; хворі на

СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; в яких

офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які

мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може

негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний,

моральний стан або інтелектуальний розвиток;

не мають постійного місця проживання.

39. Особи, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти,

позбавлені батьківського піклування, зобов'язані пройти курс

навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які

бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді.

Родичі, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена

батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку,

піклування, курс навчання не проходять.

40. Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю

дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування,

подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана

обома подружжями);

довідку про доходи за останні шість місяців або копію

декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

документ, що підтверджує право власності або користування

житловим приміщенням;

копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

довідку про проходження курсу навчання з виховання

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і

рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

копію паспорта;

висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою

згідно з додатком 5;

довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають

разом із заявниками;

довідку про наявність чи відсутність судимості;

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають

разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину,

позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,

утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий

будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану

власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом

документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням

прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить

дванадцять місяців з дати видачі.

41. Служба у справах дітей за місцем проживання особи, яка

виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, з урахуванням результатів

навчання у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

приймає документи, зазначені у пункті 40 цього Порядку;

реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів,

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що

ведеться за формою згідно з додатком 6;

вносить відомості про осіб до єдиного банку даних.

42. Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням

районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчого органу міської, районної у місті ради за наявності

документів, зазначених у пункті 40 цього Порядку, або судом.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка

перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з

урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи

виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

43. У разі призначення опікуна, піклувальника враховується

бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування. Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у

справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона

втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та

осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. За

результатами бесіди складається довідка.

44. Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у

місячний строк після подання заяви і документів, зазначених у

пункті 40 цього Порядку.

45. У разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка

перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, служба у справах дітей разом з

адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання

опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15

днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

46. Опікун, піклувальник має право:

самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки

дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;

вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її

у себе не на підставі закону або рішення суду;

давати згоду на усиновлення підопічного;

самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення

потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги,

пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і

закладах.

47. Опікун, піклувальник зобов'язаний:

виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний

стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного

життя, забезпечувати її догляд і лікування;

створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною

повної загальної середньої освіти;

вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів

підопічного.

48. Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою,

піклуванням, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном.

49. Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи

може звільнити її від здійснення повноважень опікуна,

піклувальника.

Заява про звільнення від здійснення повноважень опікуна,

піклувальника розглядається протягом місяця.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради

або суд може звільнити особу від здійснення повноважень опікуна,

піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, поміщення

дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, у разі, коли між опікуном,

піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають

здійсненню опіки, піклування.

Служба у справах дітей готує проект рішення районної,

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого

органу міської, районної у місті ради про звільнення опікуна,

піклувальника від здійснення повноважень або на вимогу суду -

проект висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті

ради про доцільність звільнення опікуна, піклувальника від

зазначених повноважень.

50. Опіка, піклування припиняється у разі:

передачі дитини батькам (усиновлювачам).

Проект висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у містах

ради до суду (у разі встановлення опіки, піклування судом) або

проект рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті

ради про припинення опіки готує відповідна служба у справах дітей;

досягнення дитиною повноліття, реєстрації шлюбу, надання

дитині повної цивільної дієздатності;

смерті опікуна, піклувальника або підопічного.

Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала

обов'язки опікуна, стає піклувальником.

51. У разі загрози для життя або здоров'я дитини районна,

районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий

орган міської чи районної у місті ради може прийняти рішення про

негайне відібрання дитини в опікуна, піклувальника.

Якщо дитина відібрана в опікуна, піклувальника, служба у

справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує її тимчасове

влаштування та протягом семи днів подає клопотання голові

районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчого органу міської, районної у місті ради про припинення

опіки, піклування, який протягом десяти днів розглядає клопотання

та приймає відповідне рішення.

52. Служба у справах дітей із залученням працівників органів

освіти та охорони здоров'я за місцем проживання дитини здійснює

контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над

якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну

сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, шляхом відвідування родини.

Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не

рідше ніж один раз на рік.

53. Щороку служба у справах дітей готує висновок про стан

утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що

надається соціальним працівником, який здійснює соціальне

супроводження сім'ї, вихователем дошкільного навчального закладу

або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в

якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним

інспектором місцевого відділку міліції.

54. Після завершення строку перебування у прийомній сім'ї,

дитячому будинку сімейного типу, припинення піклування у зв'язку з

досягненням повноліття, завершенням навчання у закладі для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитині

видаються:

свідоцтво про народження;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування;

відомості про батьків (документи, які підтверджують

відсутність батьків або неможливість виконання ними своїх

обов'язків);

відомості про наявність і місце проживання братів і сестер,

інших близьких родичів;

опис майна;

у разі наявності рухомого або нерухомого майна - документи

або засвідчені в установленому порядку їх копії, які підтверджують

право власності дитини на це майно або право користування цим

майном чи його часткою;

документи про освіту (у разі наявності);

ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в

установі банку (у разі наявності);

інші документи.

Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

55. Особи, яким стало відомо про наявність у дитини-сироти та

дитини, позбавленої батьківського піклування, майна, повідомляють

про це службу у справах дітей за місцем знаходження майна.

Служба у справах дітей за місцем знаходження майна

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування,

протягом десяти днів після надходження повідомлення про наявність

у неї майна, складає опис такого майна за формою згідно з

додатком 7 (далі - опис майна).

56. До опису майна додаються оригінали документів, які

підтверджують право власності дитини на майно або їх копії,

засвідчені в установленому порядку.

Опис майна складається у двох примірниках, підписується

особами, які брали участь у його складанні. Один примірник опису

та завірені копії документів зберігаються в службі у справах дітей

за місцем знаходження майна, другий примірник та оригінали

документів - в особовій справі дитини-сироти та дитини,

позбавленої батьківського піклування, яка зберігається в службі у

справах дітей за місцем влаштування дитини.

Якщо місце походження дитини не є місцем знаходження її

майна, опис майна складається у трьох примірниках. У такому разі

один примірник опису майна та завірені копії документів

зберігаються в службі у справах дітей за місцем знаходження майна,

другий примірник та оригінали документів - в особовій справі

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка

зберігається в службі у справах дітей за місцем влаштування

дитини, а третій примірник та завірені копії документів подаються

в службу у справах дітей за місцем походження дитини.

57. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради

за місцем знаходження майна забезпечує збереження майна

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і

вживає заходів до встановлення опіки над майном. Рішення про

встановлення опіки над майном приймається за місцем знаходження

майна за поданням служби у справах дітей.

58. Для прийняття рішення про встановлення опіки над майном

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,

служба у справах дітей подає такі документи:

копію рішення про влаштування дитини;

опис майна, над яким встановлюється опіка;

документи, які підтверджують право власності дитини на майно;

акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна

над майном та висновок про можливість виконання ним обов'язків

опікуна;

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, ... вiд 24.09.2008 № 866

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку

Документ 866-2008-п, редакцiя вiд 24.09.2008, чинний

Сторiнки: 1 [ 2 ] 3

заяву опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном

над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним

власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом

документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням

прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

59. Особі, яка призначається опікуном над майном дитини,

служба у справах дітей за місцем знаходження майна видає рішення

про встановлення опіки над майном, копію опису майна дитини, копії

документів, які підтверджують право власності дитини на майно, та

забезпечує передачу їм майна дитини на підставі акта

приймання-передачі.

Акт приймання-передачі майна складається у двох примірниках,

підписується усіма особами, які були присутні під час його

складання. Один примірник акта зберігається в службі у справах

дітей за місцем знаходження майна, другий передається опікуну над

майном.

60. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради

у разі втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини,

позбавленої батьківського піклування, досягнення дитиною

повноліття, надання дитині або набуття нею повної цивільної

дієздатності, відмови опікуна над майном від виконання своїх

обов'язків, смерті опікуна над майном, смерті дитини приймає

рішення про припинення опіки над майном.

У разі неналежного виконання своїх обов'язків опікун над

майном дитини може бути звільнений від виконання обов'язків за

рішенням органу, який призначив його опікуном.

У разі припинення опіки над майном або звільнення опікуна від

його обов'язків служба у справах дітей за місцем знаходження майна

зобов'язана протягом п'яти днів прийняти від опікуна майно дитини

за актом приймання-передачі.

61. Служба у справах дітей за місцем знаходження нерухомого

майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування, веде облік такого майна за формою згідно з додатком 8.

62. Якщо право користування житлом є тільки у дитини-сироти

та дитини, позбавленої батьківського піклування, за клопотанням

служби у справах дітей або за заявою опікуна, піклувальника

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація,

виконавчий орган міської, районної у місті ради за місцем

знаходження житла вживає заходів для передачі його у власність

дитини.

63. У разі коли дитина-сирота та дитина, позбавлена

батьківського піклування, є спадкоємцем майна, районна, районна у

мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган

міської, районної у місті ради за місцем походження дитини

призначає особу, яка буде представляти інтереси дитини на час

здійснення права на спадкування.

64. Якщо у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності

(користування), або якщо повернення до нього неможливе, за

клопотанням служби у справах дітей за місцем її походження

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація,

виконавчий орган міської, районної у місті ради вирішує питання

про взяття дитини на облік громадян, які потребують поліпшення

житлових умов. Документи дитини, необхідні для взяття її на облік

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, готує та подає

служба у справах дітей.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради

за місцем походження дитини-сироти та дитини, позбавленої

батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після

закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у

прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

позачергово забезпечує її житловим приміщенням.

65. Служба у справах дітей здійснює підготовку і забезпечує

контроль за виконанням рішень районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради щодо захисту житлових та майнових прав

дітей.

66. Служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає

консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів

щодо відчуження майна дитини. Для відчуження майна дитини батьки,

опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі

документи:

заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного

номера;

документ, що підтверджує право власності (користування)

дитини на відчужуване майно;

витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

відповідно до законодавства;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

витяг з домової книги;

копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для

опікунів, піклувальників);

копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

опікунів, піклувальників);

копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до

зазначених документів додається довідка управління (відділу) у

справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за

місцем реєстрації сім'ї.

67. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна

дитини надається у разі гарантування збереження її права на житло

і оформлюється рішенням районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної в місті ради, витяг з якого заявникам видає служба у

справах дітей. У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за

межі населеного пункту, у рішенні зазначається строк та умови

придбання житла з урахуванням інтересів дитини.

68. Якщо батьки, опікуни, піклувальники не виконують рішення

районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчого органу міської, районної в місті ради щодо збереження

майна дитини, служба у справах дітей подає голові районної,

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого

органу міської, районної в місті ради клопотання про необхідність

звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав

дитини.

Реєстрація народження дитини та розв'язання спорів

між батьками щодо виховання дитини

69. Служба у справах дітей готує документи для реєстрації

народження підкинутої, знайденої дитини та подання їх органам

реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення такої

дитини.

Реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини, особу

якої встановлено, проводиться за місцем проживання її батьків або

одного з них, а якщо місце проживання батьків невідоме - за місцем

її виявлення.

Рішення про реєстрацію народження підкинутої, знайденої

дитини приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті

ради за поданням служби у справах дітей протягом 15 днів після

надходження повідомлення про таку дитину. В рішенні зазначається

прізвище, ім'я, по батькові, які присвоюються дитині, прізвище,

ім'я, по батькові її батьків, а якщо батьки дитини невідомі -

прізвище, ім'я, по батькові чоловіка і жінки, яких органи

реєстрації актів цивільного стану повинні записати батьками

дитини.

У разі коли дата народження дитини невідома, служба у справах

дітей подає органу охорони здоров'я клопотання про встановлення її

віку.

Для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини служба

у справах дітей подає відповідну заяву органу реєстрації актів

цивільного стану.

Представнику служби у справах дітей, який подав заяву та

документи для реєстрації народження дитини, видається свідоцтво

про народження дитини та довідка із зазначенням статті Сімейного

кодексу України, на підставі якої до книги реєстрації народжень

внесені відомості про батьків дитини. В подальшому ці документи

зберігаються в особовій справі дитини за місцем її влаштування.

70. Реєстрація народження дитини, покинутої в пологовому

будинку, іншому закладі охорони здоров'я, а також дитини, мати

якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо,

проводиться органами реєстрації актів цивільного стану за місцем

знаходження закладу, в якому народилась або залишена дитина,

відповідно до пункту 69 цього Порядку.

Про реєстрацію народження дитини орган реєстрації актів

цивільного стану письмово повідомляє службу у справах дітей.

71. Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо

визначення імені, прізвища, по батькові дитини, один з батьків

подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву,

копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію

свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та

підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища, імені та

по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною,

якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити

свою думку.

Рішення органу опіки та піклування про розв'язання спору між

батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові

дитини приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті

ради з урахуванням висновку служби у справах дітей.

72. Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо

визначення місця проживання дитини, один з батьків подає службі у

справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта,

довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про

укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва

про народження дитини, довідку з місця навчання, виховання дитини,

довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

Під час розв'язання спорів між батьками щодо визначення місця

проживання дитини служба у справах дітей має захищати інтереси

дитини з урахуванням рівних прав та обов'язків матері та батька

щодо дитини.

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками

та відвідує їх за місцем проживання, про що складає акт обстеження

житлово-побутових умов за формою згідно з додатком 9.

Під час вирішення питання щодо визначення місця проживання

дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання

батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з

них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне

значення.

Місце проживання дитини не може бути визначене з тим із

батьків, який не має самостійного доходу, зловживає спиртними

напоями або вживає наркотичні засоби, своєю поведінкою може

зашкодити здоров'ю та розвитку дитини.

Якщо встановлено, що жоден з батьків не може створити дитині

належних умов для виховання та розвитку, служба у справах дітей

подає клопотання голові районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради про позбавлення таких батьків батьківських

прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

Після обстеження житлово-побутових умов, проведення бесіди з

батьками та дитиною служба у справах дітей складає висновок про

визначення місця проживання дитини і подає його органу опіки та

піклування для прийняття відповідного рішення.

73. У разі виникнення спору між батьками щодо участі у

вихованні дитини один з батьків, що проживає окремо від дитини,

подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву,

копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію

свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),

копію свідоцтва про народження дитини.

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками,

а у разі потреби, також з родичами дитини. До уваги береться

ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста

прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші

обставини, що мають істотне значення.

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору

між батьками щодо участі у вихованні дитини, служба у справах

дітей складає висновок.

Участь у вихованні дитини та у разі потреби порядок побачення

з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї,

встановлюються рішенням районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради з урахуванням висновку служби у справах

дітей.

74. Під час розгляду судом спорів між батьками щодо виховання

дитини районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради

подає суду письмовий висновок про способи участі одного з батьків

у вихованні дитини, місце та час їх спілкування, складений на

підставі відомостей, одержаних службою у справах дітей в

результаті проведення бесіди з батьками, дитиною, родичами, які

беруть участь у її вихованні, обстеження умов проживання дитини,

батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються

зазначеної справи.

Додаток 1

до Порядку

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про дітей,

які залишились без батьківського піклування

__________________________________________________________________

(найменування служби у справах дітей)

__________________________________________________________________

Розпочато _________ 200_ р. N ________

Закінчено _________ 200_ р. N ________

----------------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Дата, час |Від кого| Стислий | Дата |Результати|Вжиті |Примітка|

|ковий | надходження |надійшло| зміст |обсте-|перевірки |заходи| |

|номер |повідомлення,|повідом-| повідом- |ження | повідом- | | |

| | вид | лення | лення |умов, |лення про | | |

| |повідомлення |(пріз- |(відомості|у яких| дитину, | | |

| | (усне, | вище, | про |пере- | яка | | |

| | письмове) | ім'я, | дитину, |буває |залишилась| | |

| | | по | місце |дитина| без | | |

| | | бать- | знахо- | | батьків- | | |

| | | кові, | дження | | ського | | |

| | | адреса | дитини, | |піклування| | |

| | |фізичної|обставини,| | | | |

| | | особи, | за яких | | | | |

| | |наймену-| дитина | | | | |

| | |вання та|залишилась| | | | |

| | | місце- | без | | | | |

| | | знахо- | батьків- | | | | |

| | | дження | ського | | | | |

| | | юридич-| піклу- | | | | |

| | | ної | вання) | | | | |

| | | особи) | | | | | |

|------+-------------+--------+----------+------+----------+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Порядку

АКТ

про факт передачі дитини

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові дитини)

"____" _______________ 200__ р. "___" год. "___" хв.

Адміністрація закладу, сім'я ________________________________

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності ____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника

служби у справах дітей)

передають дитину _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові дитини, число,

місяць, рік народження)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові батьків чи одного з них,

__________________________________________________________________

особи, що їх замінює, посадової особи, яка забирає дитину)

документ, що посвідчує особу ________ серія _______ номер ________

коли і ким виданий _______________________________________________

на підставі ______________________________________________________

(дата, номер висновку служби у справах дітей про

__________________________________________________________________

доцільність повернення дитини в сім'ю, заклад)

Стан здоров'я дитини ________________________________________

(заповнюється лікарем закладу)

__________________________________________________________________

Перелік документів та речей, які передаються: _______________

__________________________________________________________________

Керівник закладу,

особа, у якої проживає дитина

(потрібне підкреслити) ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Посадова особа служби

у справах дітей ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Мати, батько дитини,

особа, що їх замінює,

посадова особа,

яким передано дитину

(потрібне підкреслити) ________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 3

до Порядку

КНИГА

первинного обліку дітей,

які залишились без батьківського піклування,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

__________________________________________________________________

(найменування служби у справах дітей)

Розпочато _________ 200_ р. N _________

Закінчено _________ 200_ р. N _________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Прізвище,|Дата і|Дата взяття|Дата і| Місце | Хто |Прізвище,| Місце | Інші |

|ковий |ім'я, по | номер| дитини на |місце |перебування |здійснює |ім'я, по | проживання | родичі, |

|номер |батькові |наказу| облік, | наро-|(проживання)|догляд за|батькові |(перебування)| місце їх |

| | дитини | про | обліковий |дження| дитини на | дитиною | матері, | батьків |проживання|

| | |взяття| номер |дитини|час взяття | на час | батька | | |

| | |дитини| дитини в | |її на облік |взяття її| дитини | | |

| | | на | єдиному | | |на облік | | | |

| | | облік| електрон- | | | | | | |

| | | |ному банку | | | | | | |

| | | | даних про | | | | | | |

| | | |дітей-сиріт| | | | | | |

| | | | та дітей, | | | | | | |

| | | |позбавлених| | | | | | |

| | | | батьків- | | | | | | |

| | | | ського | | | | | | |

| | | |піклування,| | | | | | |

| | | | і | | | | | | |

| | | |потенційних| | | | | | |

| | | | усинов- | | | | | | |

| | | | лювачів, | | | | | | |

| | | | опікунів, | | | | | | |

| | | | піклува- | | | | | | |

| | | | льників, | | | | | | |

| | | | прийомних | | | | | | |

| | | | батьків, | | | | | | |

| | | | батьків- | | | | | | |

| | | |вихователів| | | | | | |

|------+---------+------+-----------+------+------------+---------+---------+-------------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

|Відомості| Заходи | Відомості| Форма | Відомості |Дата подання | Дата і |Примітка|

| про | щодо | про |влаштування,| про |анкети дитини|підстава| |

| майно, |збереження|призначення| адреса | надання |регіональному| зняття | |

| що | майна | пенсії, | дитини | дитині | банку даних |дитини з| |

| належить| дитини | державної| після її | статусу | дітей, які | обліку | |

|дитині на| |допомоги (в|влаштування | дитини- | підлягають | | |

| праві | | тому числі| |сироти або | усиновленню | | |

|приватної| | при | | дитини, | | | |

|власності| | народженні| |позбавленої| | | |

| | | дитини) | | батьків- | | | |

| | | | | ського | | | |

| | | | |піклування | | | |

| | | | |(коли і ким| | | |

| | | | | прийнято | | | |

| | | | | рішення). | | | |

| | | | | Відомості | | | |

| | | | | про зміну | | | |

| | | | | статусу | | | |

| | | | | дитини | | | |

|---------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+--------+--------|

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Порядку

ВИСНОВОК

про стан здоров'я, фізичний та

розумовий розвиток дитини

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

__________________________________________________________________

Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) ___________________________________

(адреса)

__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог ______________________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Психіатр ______________________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Дерматовенеролог ______________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Хірург (ортопед) ______________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Онколог _______________________________________________ __________

(за показаннями) (дата)

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10)

Гематолог _____________________________________________ __________

(за показаннями) (дата)

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10)

ЛОР ___________________________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Офтальмолог ___________________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Педіатр _______________________________________________ __________

(діагноз, шифр згідно з МКХ-10) (дата)

Остаточний висновок ______________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________ шифр _______________________

Керівник лікувально-

профілактичного закладу __________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

МП

"___" __________ 20___ р.

Додаток 5

до Порядку

ВИСНОВОК

про стан здоров'я заявника

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________

(адреса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог _______ ___________________________ ________

(діагноз) (дата)

Психіатр _______________ ___________________________ ________

(діагноз) (дата)

Фтизіатр _______________ ___________________________ ________

(діагноз) (дата)

Терапевт _______________ ___________________________ ________

(діагноз) (дата)

Нарколог _______________ ___________________________ ________

(діагноз) (дата)

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана _______________________________________________

(дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість ________________________________________________

(дата, номер, результат)

Остаточний висновок ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник лікувально-

профілактичного закладу __________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

МП

"___" ____________ 200_ р.

Додаток 6

до Порядку

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

потенційних опікунів, піклувальників,

прийомних батьків, батьків-вихователів

Розпочато ___ ________ 200_ р. N______

Закінчено ___ _________ 200_ р. N______

----------------------------------------------------------------------------------------------

| По- |Прізвище,| Дата |Інформація про потенційних опікунів,|Рекомен-|Інформація |Примітка|

|ряд- |ім'я, по |звернення| піклувальників, прийомних батьків, |дації за| про | |

|ковий|батькові,| | батьків-вихователів | резуль-|влаштування| |

|номер| адреса, | | | татами | дитини | |

| | телефон | | |навчання| (номер, | |

| | | | | | дата | |

| | | | | | рішення, | |

| | | |------------------------------------| | прізвище, | |

| | | | дата |паспорт|сімей|наяв-| вік, | | ім'я, по | |

| | | |наро- |(серія,| ний |ність| стать | | батькові | |

| | | |дження|номер, | стан|дітей| дитини, | | дитини, | |

| | | | | дата | | | яку | | номер | |

| | | | |видачі)| | | бажають | |електронної| |

| | | | | | | |взяти на | | обліково- | |

| | | | | | | |виховання| |статистич- | |

| | | | | | | | | |ної картки | |

| | | | | | | | | | дитини) | |

|-----+---------+---------+------+-------+-----+-----+---------+--------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Порядку

ОПИС МАЙНА

дитини-сироти та дитини,

позбавленої батьківського піклування

Опис майна складено ___ ____________ 200____ р.

посадовою особою _________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

посада, найменування служби)

в присутності представника виконавчого органу сільської, селищної

ради _____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові )

та громадян: _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

Майно належить ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (вік)

дитини)

_________________________________________________________________,

яка проживає _____________________________________________________

(адреса на час, коли вона залишилась без

батьківського піклування)

_________________________________________________________________.

Майно, право власності на яке або право

користування яким має дитина*

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Місце | Документи, що | Заходи щодо |

|об'єкта рухомого| розташування | підтверджують | збереження |

| чи нерухомого |нерухомого або |право власності| рухомого чи |

|майна (загальна | зберігання |на майно, місце| нерухомого |

|характеристика) |рухомого майна |його зберігання| майна** |

| | (адреса) | | |

------------------------------------------------------------------

_______________

* Опису підлягають:

нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти, які розташовані на

земельній ділянці та переміщення яких неможливе без їх знецінення

і зміни їх призначення);

рухоме майно (авто-, вело- і мототранспорт, водний транспорт,

меблі, електроприлади, побутова техніка, вироби із золота, срібла,

інших коштовних металів, коштовного каміння, килими, картини,

предмети антикваріату, цінні папери, грошові вклади, тварини, інші

цінні речі).

** Зазначаються заходи, що вживаються для закріплення за

дитиною майна, житла або його частки, призначення опікуна над

майном.

Майно, щодо якого дитина виступає спадкоємцем

------------------------------------------------------------------

| Найменування |Місце розташування| Прізвище, ім'я, |Примітка|

| об'єкта рухомого | нерухомого або | по батькові | |

| чи нерухомого | зберігання | спадкодавця | |

| майна | рухомого майна | | |

| (загальна | (адреса). У разі | | |

| характеристика) |коли рухоме майно | | |

| | залишилося на | | |

| | зберіганні у | | |

| | фізичної особи, | | |

| | зазначається її | | |

| |прізвище, ім'я, по| | |

| | батькові | | |

------------------------------------------------------------------

Речі особистого вжитку*

------------------------------------------------------------------

|Найменування речі |Кількість одиниць | Документ, що |Примітка|

| | |підтверджує місце| |

| | |зберігання речей,| |

| | |та відомості про | |

| | | особу, що | |

| | |відповідає за їх | |

| | | збереження | |

------------------------------------------------------------------

_______________

* До речей особистого вжитку належить одяг, іграшки, книги,

музичні інструменти, спортивне обладнання, інші речі, призначені

для розвитку, навчання та виховання дитини.

Посадова особа служби

у справах дітей ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Посадова особа сільської,

селищної ради ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Громадянин ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Громадянин ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 8

до Порядку

ОБЛІК

нерухомого майна дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

Місцезнаходження нерухомого майна ______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Прізвище,| Дата |Статус| Адреса |Наявність у|Документ,|Адреса, |Призначення| На кого |Наявність |Примітка|

|ковий | ім'я, |наро- | | дитини | дитини | який |за якою |опікуна над| відкрито | опису | |

|номер | по |дження| | (зазна- | житла, що |підтверд-|знаходи-| житлом | особовий | майна | |

| |батькові | | | чається |належить їй|жує право| ться | (дата, |рахунок на| дитини | |

| | дитини | | | також | на праві |власності| житло, | номер |квартиру, |(дата його| |

| | | | |прізвище,| власності |житла або| що | рішення, | будинок |складення)| |

| | | | |ім'я, по | або на |користу- |належить| прізвище, |(прізвище,| | |

| | | | |батькові | праві |вання ним|дитині. | ім'я, по | ім'я, по | | |

| | | | | опікуна |користуван-| | Стан | батькові) |батькові) | | |

| | | | | або | ня | |утриман-| | | | |

| | | | | найме- | | | ня | | | | |

| | | | | нування | | | житла | | | | |

| | | | |закладу, | | | | | | | |

| | | | | в якому | | | | | | | |

| | | | | пере- | | | | | | | |

| | | | | буває | | | | | | | |

| | | | | дитина) | | | | | | | |

|------+---------+------+------+---------+-----------+---------+--------+-----------+----------+----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник

служби у справах дітей ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 9

до Порядку

АКТ

обстеження умов проживання

Нами, ____________________________________________________________

(прізвища, імена, по батькові, посада осіб,

__________________________________________________________________

які проводили обстеження умов проживання)

_________________________________________________________________,

на підставі ______________________________________________________

(заява громадян, доручення органу опіки та піклування

тощо)

з метою __________________________________________________________

(підготовки висновків про можливість призначення опіки,

піклування, створення прийомної сім'ї,

дитячого будинку сімейного типу)

проведено обстеження умов проживання:

__________________________________________________________________

(область/місто/, район, село, вулиця, будинок, квартира )

__________________________________________________________________

Житло розміщене на _____ поверсі _______ поверхового будинку,

складається з ______ кімнат:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Умови проживання ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Для виховання та розвитку дитини створено такі умови: _______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

За цією адресою проживають і мають постійне місце реєстрації:

_________________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний

ступінь зв'язку)

_________________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний

ступінь зв'язку)

_________________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний

ступінь зв'язку)

Стосунки, традиції сім'ї ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результат бесіди і ставлення членів сім'ї до рішення прийняти

на виховання дитину ______________________________________________

__________________________________________________________________

Члени комісії:

______________________ ____________ ______________________;

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

_______________________ ____________ ______________________;

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

_______________________ ____________ ______________________.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений (а): __________ /_____________________/;

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ /_____________________/.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 866

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є

консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної,

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого

органу міської, районної у місті ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України

( 254к/96-ВР ), Сімейним ( 2947-14 ) і Цивільним ( 435-15 )

кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в

Україні" ( 280/97-ВР ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

( 2342-15 ), "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні

установи для дітей" ( 20/95-ВР ), "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про

соціальні послуги" ( 966-15 ), Конвенцією ООН про права дитини

( 995_021 ), актами Президента України та Кабінету Міністрів

України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням

про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню

реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту,

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану

соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих

обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

піклування, який складається за формою, затвердженою

Мінсім'ямолодьспортом;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують

колегіального вирішення, зокрема:

реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з

пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього

не зробили батьки дитини;

позбавлення та поновлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни

прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця

проживання дитини;

участь одного з батьків у вихованні дитини;

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені

батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини,

позбавленої батьківського піклування;

встановлення і припинення опіки, піклування;

утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів,

піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу

та виконання покладених на них обов'язків;

збереження майна, право власності на яке або право

користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування;

розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками,

опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо

зловживання ними своїми правами;

інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну

для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у

разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з

питань, які розглядає комісія;

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні,

громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за

згодою).

6. Комісію очолює голова районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради.

Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники

структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,

районної у місті ради, центрів соціальних служб у справах сім'ї,

дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС

та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який

виконує обов'язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її

засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один

раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не

менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися

представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які

беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з

правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення,

організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням

простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови

комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти

прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до

рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть

участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії

здійснюється відповідною службою у справах дітей.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии