Дети Запорожья лого

Про внесення змін до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини

19 сентября 2011, 11:45 2948 Автор: Кабінет Міністрів України ditu.gov.ua Зміни, що вносяться до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2011 р. №

Київ

Про внесення змін до пункту 67

Порядку провадження органами

опіки та піклування діяльності,

пов’язаної із захистом прав дитини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3018; 2011 р., № 30, ст. 1298), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31.09.2011 № 913

ЗМІНИ,

що вносяться до пункту 67 Порядку провадження органами

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини

Пункт 67 викласти у такій редакції:

“67. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке, або право користування яким має дитина надається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті ради за поданням служби у справах дітей після проведення зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і оформлюється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей. Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей документи, зазначені у пункті 66 цього Порядку. Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з’ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі населеного пункту, придбання житла здійснюється з урахуванням інтересів дитини.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної в місті ради може відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у випадках, передбачених частиною п‘ятою статті 177 Сімейного кодексу України.

Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини або відмову у його наданні може бути оскаржено у судовому порядку.».

__________________________

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии