Дети Запорожья лого

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям

10 декабря 2013, 12:45 3758 Автор: Кабінет Міністрів України zakon4.rada.gov.ua Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 81

Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 1134 від 19.09.2007}

{Строк дії Постанови продовжено на 2008 рік згідно з Постановою КМ № 26 від 30.01.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 26 від 30.01.2008

№ 328 від 09.04.2008

№ 723 від 20.08.2008

№ 1046 від 03.12.2008

№ 115 від 16.02.2011

№ 1314 від 21.12.2011

№ 983 від 24.10.2012

№ 845 від 21.11.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1046 від 03.12.2008}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2007 р. № 81

ПОРЯДОК

призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1046 від 03.12.2008}

{У тексті Порядку слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з Постановою КМ № 1134 від 19.09.2007}

{У тексті Порядку слово "Державне казначейство" замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 115 від 16.02.2011}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", а також сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 328 від 09.04.2008, № 1046 від 03.12.2008}

2. Державна соціальна допомога на дітей (далі - соціальна допомога) призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Якщо у дитячому будинку сімейного типу виховується більш як 10 дітей, соціальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 січня 2006 року.

3. Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

4. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються управлінням праці і соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці і соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі - уповноважений орган) дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї на підставі підготовлених службою у справах дітей документів, що зберігаються протягом п'яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення

5. Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

документи, що підтверджують статус дитини;

довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

довідка з місця навчання про розмір стипендії;

копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 983 від 24.10.2012}

копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 845 від 21.11.2013}

Якщо батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідну службу у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 723 від 20.08.2008}

6. Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 26 від 30.01.2008, № 723 від 20.08.2008}

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I-IV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 983 від 24.10.2012}

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім'ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

7. Уповноважений орган подає щомісяця Мінсоцполітики в установленому ним порядку інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 115 від 16.02.2011; в редакції Постанови КМ № 1314 від 21.12.2011}

Розміри соціальної допомоги та грошового забезпечення

8. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 26 від 30.01.2008; в редакції Постанови КМ № 723 від 20.08.2008}

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 24.10.2012}

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов'язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю до розрахунку розміру соціальної допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 983 від 24.10.2012}

9. Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

9-1. Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 845 від 21.11.2013}

10. У разі встановлення іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення

11. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом через банківську установу або державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї.

Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 328 від 09.04.2008}

12. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються уповноваженими органами за рахунок коштів державного бюджету.

13. Кошти державного бюджету, передбачені для виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, перераховуються в установленому порядку як субвенція до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 328 від 09.04.2008}

Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 26 від 30.01.2008}

14. Державна казначейська служба перераховує щомісяця субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державної казначейської служби, згідно з розписом державного бюджету та на виконання зобов'язань, взятих уповноваженими органами.

15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та районів у містах на підставі розрахункових даних про витрати з виплати соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, наданих Міністерством у справах сім'ї, молоді та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах дітей за погодженням з фінансовими управліннями обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Головні управління Державної казначейської служби перераховують щомісяця на підставі платіжних документів, підготовлених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та районів у містах, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Райдержадміністрації, виконавчі органи рад міст обласного значення та районів у містах перераховують субвенції на рахунки уповноважених органів, відкриті в органах Державної казначейської служби.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 328 від 09.04.2008}

16. Органи Державної казначейської служби перераховують кошти на підставі платіжних документів, підготовлених уповноваженим органом, батькам-вихователям, одному з прийомних батьків через державне підприємство поштового зв'язку або на особові рахунки батьків-вихователів, одного з прийомних батьків у банківських установах за їх вибором, а також на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах, відкриті в установах уповноваженого банку.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 328 від 09.04.2008}

17. Субвенції, не використані за призначенням протягом бюджетного року розпорядниками коштів місцевого бюджету усіх рівнів, перераховуються в останній робочий день бюджетного року органами Державної казначейської служби до державного бюджету.

Звітність

18. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль та відповідальність

19. Контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату соціальної допомоги та грошового забезпечення, здійснюється органами державної фінансової інспекції шляхом проведення інспектування та аудиту та уповноваженими органами шляхом проведення моніторингу виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 115 від 16.02.2011, № 1314 від 21.12.2011}

20. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів несуть уповноважені органи згідно із законодавством.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии