Дети Запорожья лого

Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради

11 июля 2013, 12:00 57534 Автор: Альберт Павлов www.deti.zp.ua Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради є закладом освіти, що забезпечує умови для відновлення здоров’я, навчання, проживання, різнобічного розвитку та соціальної адаптації 155 дітей-сиріт

Новости и статьи о интернате

В чём нуждается школа-интернат

Адрес и телефоны

Отчёт о собранных пожертвованиях

Так уж сложилось, что именно с запорожского интерната № 3 началось наше знакомство с проблемами сирот. Да и сайт www.deti.zp.ua первоначально назывался сайтом школы-интерната №3 города Запорожья. Несколькими волонтёрами, создавшими этот сайт в апреле 2004 года, руководило всего лишь желание создать компьютерный класс для сирот этого заведения (вот отдельная статья об истории сайта)

Уже позже пришло понимание огромного круга проблем запорожских детей, и наша область интересов значительно расширилась. Теперь сайт носит название «Дети Запорожья» и старается помогать не только сиротам, но и тяжело больным детям, детям-инвалидам.

Директор – Шарікова Катерина Павлівна

Вас Вітає Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перший навчальний рік комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради розпочала 1-го вересня 1957 року як Запорізька середня школа-інтернат №3.

1962 року середню школу-інтернат було реорганізовано в допоміжну школу-інтернат №3 (відділу народної освіти виконкому Запорізької міської ради депутатів трудящих).

1995 року Запорізька допоміжна школа-інтернат №3 реорганізована в Запорізьку загальноосвітню школу-інтернат №3 І-ІІ ступенів (управління освіти виконкому Запорізької міської ради народних депутатів).

2001 року Запорізька загальноосвітня школа-інтернат №3 І-ІІ ступенів реорганізовано в загальноосвітню школу-інтернат №3 для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків ( управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації).

2004 року загальноосвітню школу-інтернат №3 для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків реорганізовано в комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №3» Запорізької обласної ради.

25.06.2010 року комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №3» Запорізької обласної ради реорганізовано в комунальний заклад «Запорізький навчально-реабілітаційний центр-інтернат» Запорізької обласної ради.

30.05.2013 року комунальний заклад «Запорізький навчально-реабілітаційний центр-інтернат» Запорізької обласної ради перейменовано в комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради.

Про заклад

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради є закладом освіти, що забезпечує умови для відновлення здоров’я, навчання, проживання, різнобічного розвитку та соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують соціальної допомоги, дітей з тяжкими порушеннями мовлення та інших категорій дітей, які мають вади психофізичного розвитку.

Відповідно до Статуту заклад забезпечує навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на відповідному рівні загальноосвітньої підготовки учнів, згідно з вимогами Державного стандарту спеціальної та загальної середньої освіти.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі варіанти навчання:

І варіант - відділення для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (І ступінь – підготовчий, 1-4 клас, ІІ ступінь – 5-10 класи);

ІІ варіант - відділення для дітей із затримкою психічного розвитку (І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи, ІІ ступінь – 5-9 класи).

До Закладу зараховуються:

На навчання за І варіантом діти 6 (7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну затримку психічного розвитку дитини.

За наявності достатнього контингенту учнів (вихованців) з однорідними порушеннями мовлення (алалія, афазія, заїкуватість та ін.) створюються окремі класи з обов’язковим обліком мовленнєвого рівня кожного учня.

Не зараховуються до Закладу діти, які:

- мають знижений слух;

- розумову відсталість;

- хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними нападами;

- хворі на шизофренію з психопатоподібними розладами;

- страждають стійким денним і нічним енурезом;

- не обслуговують себе у зв’язку з тяжкими фізичними вадами і потребують особливого догляду;

- мають мовленнєві порушення, що можуть бути виправлені в процесі індивідуальних занять з учителем-логопедом.

На навчання за ІІ варіантом зараховуються діти 6 (7) років з уповільненим темпом психічного розвитку, але з потенційно збереженими можливостями інтелектуального розвитку. До відділення для дітей із затримкою психічного розвитку можуть зараховуватись і діти з такими клінічними характеристиками:

- затримка розвитку за типом конституціонального психічного і психофізичного інфантилізму;

- затримка розвитку соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;

- затримка розвитку психогенного походження.

Не зараховуються до відділення для дітей із затримкою психічного розвитку діти з такими клінічними формами і станами:

- розумова відсталість;

- органічна деменція різного походження;

- виражені вади слуху, зору, опорно-рухового апарату;

- психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

- різні нервово-психічні розлади, що не зумовлюють порушень пізнавальної діяльності.

Зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі таких документів:

- висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- копії свідоцтва про народження дитини, паспорта;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого та першого класу);

- направлення Департаменту;

- довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/о); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів; копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;

Для зарахування, переведення та випуску дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи, необхідні для зарахування дитини до Закладу, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

При зарахуванні дітей до Закладу допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Школа - інтернат розрахований на 158 дітей (згідно Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН5.5.2.008-01 від 14.08.2001р.). На сьогодні навчається понад 150 дітей, з них 39 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та батьківські діти віком від 6 до 18 років.

У 2012-2013 навчальному році відкрито 11 класів, з них 2-підготовчих, 2-перших класи. Кількість наповнюваності учнів у класах становить 12 учнів.

На базі школи-інтернату створено медико - реабілітаційний центр. Відкрито наступні кабінети:

- стоматологічний кабінет (кожного місяця дітей оглядає лікар-стоматолог);

- фізіотерапевтичний кабінет;

- кабінет масажу;

- кабінет лікувальної фізкультури;

Кисневі коктейлі

Если вы хотите сделать подарок для этого учреждения, пожалуйста, свяжитесь с администрацией и уточните, в чем именно сейчас нуждается интернат.

Адрес интерната:

69009, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 8.

Зупинка міського транспорту «Вулиця Молодіжна»

від ТЦ «Україна: трамвай №16, маршрутне таксі №70;

від пр.Металургів маршрутне таксі №73, №83

Директор - Шарикова Екатерина Павловна

Тел. +38 (061) 236-59-31.

E-mail: internat3zp@mail.ru

Вебсайт школы: http://www.int-svitanok.zp.ua

Отчёт о собранных пожертвованиях

Пожалуйста, сообщайте директору интерната и сотрудников фонда о каждом пожертвовании на благотворительный счёт.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии