Діти Запоріжжя лого

Прийомна (фостерна) сім'я в Україні

8 червня 2021, 23:00 3260 Автор: Альберт Павлов www.deti.zp.ua Інформація про створення прийомних сімей в Україні

Прийомна (фостерна) сім'я - одна з альтернативних форм виховання дітей сиріт. Прийомні батьки при цьому беруть від 1 до 4 дітей на свою житлову площу і виховують їх до 18 років, або до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, технікумі і т.д. Нагадаємо, що згідно з українським законодавством прийомна сім'я є однією з форм сімейного влаштування сиріт, поряд з усиновленням, опікунством (піклуванням) и дитячими будинками сімейного типу.

На березень 2013 року в Україні існувало 3856 прийомних сімей, в яких виховувалося 6819 дітей. Часто прийомну сім'ю плутають з сім'єю, де живуть усиновлені діти або діти, взяті під опіку. Насправді це зовсім інша форма сімейного влаштування.

Ось основні особливості прийомних сімей:

- Дитина в прийомній сім'ї зберігає статус сироти і користується відповідними пільгами (на відміну від усиновленої дитини);

- Дитина знаходиться в прийомній сім'ї до 18-річчя або до закінчення ВНЗ;

- Прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) отримують від держави щомісячну винагороду в розмірі 35% від нарахувань на утримання прийомних дітей. Але це винагорода не повинна перевищувати 1,5 прожиткових мінімуми для прийомних сімей та 5 прожиткових мінімумів для ДБСТ;

- Прийомні батьки та батьки-вихователі ДБСТ проходять обов'язкове навчання перед створенням прийомної сім'ї. Так само, кожні 2 роки, поки в родині виховуються прийомні діти, батьки беруть участь в обов'язкових тренінгах, організованих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- Прийомна сім'я на протязі свого існування супроводжується соціальними працівниками, що допомагають вирішувати психологічні та інші труднощі;

- Відсутня "таємниця усиновлення", прийомні діти можуть вільно спілкуватися зі своїми біологічними батьками, якщо це не завдає шкоди;

- У разі поновлення батьківських прав біологічних батьків, діти можуть бути вилучені з приймальні сім'ї або ДБСТ.

До прийомної (фостерної) сім'ї більше уваги з боку держави, вона регулярно зустрічається з соціальним працівником, працює за наміченим планом над вирішенням проблем дитини, отримує консультації соцпрацівника. Прийомна сім'я підписує договір з держорганами про взаємні зобов'язання.

Із прийомної сім'ї дитина може бути усиновлена без згоди прийомних батьків. Прийомна сім'я розглядається як тимчасова форма влаштування дітей. Опікун же має право зняти дитину з обліку дітей, які підлягають усиновленню.

Прийомними батьками можуть бути повнолітні особи, які мають сукупний дохід на члена сім'ї за останні 6 місяців не менше гарантованого прожиткового мінімуму, придатні за медичними показаннями і пройшли курс підготовки прийомних батьків. Необхідно також наявність достатньої житлової площі.

Експеримент зі створення прийомних сімей в Запорізькій і декількох інших областях України почався в 1998. Тоді, багато в чому завдяки команді зверху, було створено 20 сімей. З них в самому Запоріжжі на липень 2007 року існувало 2 прийомні сім'ї. До теперішнього часу в області існує 177 прийомних сімей та 16 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

Бувають випадки, коли прийомні сім'ї розпадаються. Наприклад, в одній із сімей дитина вважала за краще повернутися в інтернат, так як не хотіла виконувати роботу з самообслуговування - мити посуд і так далі.

Подальший розвиток прийомних сімей та ДБСТ гальмувалося тим, що районні адміністрації не хотіли фінансувати такі форми сімейного влаштування, а просто розподіляли дітей в інтернати, які фінансуються з області, а не з району. Органи опіки практично ніяких зусиль не робили для розвитку прийомних сімей.

З 1 січня 2006 ситуація змінилася. З початку 2006 року працює принцип "гроші ходять за дитиною", і тепер неважливо, де знаходиться дитина з сирітським статусом. Дозволені трансферти з бюджетів різних рівнів з метою фінансування утримання таких дітей.

На грудень 2013 року на кожну дитину з сирітським статусом в місяць повинно виділятися не менше двох прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум залежить від віку дитини і для дітей до 6 років становить 1032 гривні ($125), а для дітей з 6 до 18 років - 1286 гривень ($155).

Тобто, прийомна сім'я з 4 дітьми-сиротами буде отримувати більше 8000 гривень щомісяця, а так же 1827 грн. підуть на винагороду прийомним батькам за їхню працю. Звичайно, що при такій оплаті деякі люди будуть намагатися створити прийомну сім'ю або ДБСТ заради грошей. Для цього, за словами фахівців, кандидати в прийомні батьки будуть проходити жорсткий відбір. Спочатку - первісна бесіда з фахівцями місцевого центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, розповідь про всі труднощі виховання дітей з інтернату, знайомство. Через деякий час після такої бесіди, якщо батьки не змінили своїх намірів, вони повинні пройти курси, в ході яких стає зрозуміло, чи дійсно вони готові до створення прийомної сім'ї, або це не їх покликання.

Під час семінару-тренінгу кандидати у прийомні батьки отримують масу докладної інформації про особливості виховання дітей, зі статусом сироти. Це і юридичні аспекти, і психологічні, і соціальні. Під час курсів-тренінгів, з одного боку, виховний потенціал і можливості кандидатів оцінюють досвідчені ведучі-психологи. З іншого боку, завдяки спеціальним методам навчання, самі батьки «приміряють» на себе роль прийомних і можуть оцінити свою моральну готовність. Якщо все проходить нормально, то центр дає рекомендації відповідним органам державної влади про доцільність створення прийомної сім'ї чи ДБСТ. Центри соц. служб для сім'ї, дітей та молоді існують у всіх районах області.

Звичайно, що пред'являються вимоги до житла, стану здоров'я та рівню доходів кандидатів у прийомні батьки. У разі створення ДБСТ держава повинна виділити безкоштовне житло відповідно до санітарних норм, але неясно, наскільки реально виділення житла. Більш докладно про це ви зможете дізнатися звернувшись в найближчий до вас центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Працівники служб у справах дітей проводять контроль над діяльністю прийомних сімей - наводять довідки про прийомних дітей за місцем їх навчання, у міліції, в органах охорони здоров'я, можуть також поспілкуватися з сусідами прийомної сім'ї. У разі незадовільного утримання дітей договір про створення прийомної сім'ї може бути розірваний.

Звичайно, що такий розвиток подій спричинить за собою моральні травми вихованців. Тому дуже важливою є участь фахівців і соціальних працівників при підготовці батьків та підборі дітей в сім'ю. Такі функції покладаються на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо в районному центрі Ви не отримали відповідей на Ваші запитання, ми радимо звертатися до обласного центру соціальних служб.

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім'ю (ПС)

Крок 1. Прийти на співбесіду в міський чи районний центр соціальних служб для молоді для сім'ї, дітей та молоді. Такі центри функціонують в кожному місті. Їх адреси можна знайти на офіційному сайті обласного центру соціальних служб

Крок 2. Зібрати необхідні документи (див. Нижче)

Крок 3. Пройти перевірку документів в центрі соціальних служб та службі у справах дітей при районній державній адміністрації

Крок 4. Пройти тренінг в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ОЦСССДМ)

Крок 5. Пройти опікунську раду (за місцем проживання)

Крок 6. Спираючись на результати роботи комісії, вибрати дітей в єдиному банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (в службі у справах дітей)

Крок 7. Завершити юридичне оформлення документів

Документи, необхідні для створення ПС

1. Заява

2. Копії паспортів

3. Довідка про склад сім'ї

4. Копія свідоцтва про шлюб

5. Довідка про стан здоров'я всіх членів сім'ї (терапевт, нарколог, венеролог, психіатр)

6. Довідка про доходи за останні 6 місяців або копія декларації про доходи (про оплату податку на доході фізичних і про відсутність податкових зобов'язань з такого податку (зміни внесені Постановою Кабінету Міністрів КМ N 458 (458-2016-п) від 22.07.2016} .

7. Довідка про наявність/відсутність виконавчого виробництва щодо боргових зобов'язань (зміни внесені Постановою Кабінету Міністрів КМ N 458 (458-2016-п) від 22.07.2016}

8. Довідка про проходження навчання та рекомендація ОЦСССДМ

9. Письмова угода на створення ПС всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами на створення ПС посвідчується нотаріально

10. Довідка про відсутність судимості

11. Висновок служби у справах дітей про доцільність створення прийомної сім'ї, ДБСТ

Не можуть створити ПС громадяни, які:

Не пройшли курс навчання в ОЦСССМ;

Визнані недієздатними або обмежено неправоздатними;

Позбавлені батьківських прав;

Є колишніми опікунами (піклувальниками, усиновителями, прийомними батьками), позбавленими відповідних прав через неналежне виконання своїх обов'язків;

За станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди 1 та 2 групи, яким за висновком медико-соціальної експертної комісії потрібно сторонній догляд; особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, особи, у яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

Були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моралі, в сфері обігу наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів, а так само за злочини передбачені статтями 148 , 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній території проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, у яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї (за останні 6 місяців) не може бути менше, ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму.

Для отримання повної інформації про створення прийомної сім'ї прочитайте Положення Кабінету міністрів України про прийомній сім'ї

Якщо ви проживаєте в Запоріжжі або в Запорізькій області, звертайтеся в

Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 69037, г. Запорожье, ул. Рекордна, 24; ост. транспорту вул. миру; тел. +3 8 (061) 224-70-09; e-mail: css@ukrpost.ua http://www.ssm.zp.ukrtel.net

У центрі забезпечують соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, підбирають дітей і кандидатів в прийомні батьки, дають безкоштовні психологічні та юридичні консультації.

Фонд «Щаслива дитина» — ефективна допомога тим дітям Запорізької області, які найбільш її потребують

Їм потрібна наша допомога
Кіра Каргієва
Кіра Каргієва

Порушення нейророзвитку, розлади аутистичного спектру

Допомогти зараз

У 2024 ви допомогли на суму, грн.

4 672 367

Витрати фонду в 2024
65 хворим дітям 1 247 772 грн.
Мед. обладнання: 282 112 грн.
Гуманітарна допомога: 1 125 499 грн.
Дітям з інвалідністю: 1 711 348 грн.
Дитячому экоселу: 45 956 грн.
Сиротам и малозабезпеченим: 247 037 грн.
Допомога дорослим "Хелпус": 697 953 грн.
Службові витрати: 730 785 грн.
Загалом витрат: 6 170 331 грн.

Всього з 2007 надано допомоги, грн.

143 952 432